Könyvkiadó és online könyváruház

Tájékoztatás kéziratok megjelentetéséről

Örömmel fogadunk minden kiadási javaslatot, készséggel tájékoztatjuk a jogtulajdonost elképzelésének piaci esélyeiről, a megvalósítás lehetőségeiről, a költségekről, az értékesítés feltételeiről és az elérhető bevételekről.

Pályázatokhoz készek vagyunk kiadói szándéknyilatkozatot, előzetes árajánlatot készíteni, esetleg előszerződést kötni, de kötelezettséget csak az elfogadott kézirat után vállalunk.

Ha kéziratát a Bíbor Kiadónál szeretné megjelentetni a művét előzetes véleményezésre, megküldheti postai úton címünkre (Bíbor Kiadó, 3530 Miskolc, Széchenyi u. 8.), e-mail-en csatolt file-ban a bibor.kiado@gmail.com címre, illetve elektronikus adathordozón vagy kinyomtatva leadhatja a 3530 Miskolc, Széchenyi u. 8. szám alatt található szerkesztőségünkben.

A kéziratot Word dokumentumban Times New Román betűtípussal, 12 pontos betűméretben, 1,5 sortávolsággal készítse el.

A kézirat elbírálása min. két hónapot vesz igényben, de érdeklődésre hamarabb is tájékoztatást adunk szándékainkat illetően.

Kéziratot nem őrzünk és nem küldünk vissza!

A befogadott kéziratot a kiadó formai és nyelvi tekintetben szerkeszti, a jogtulajdonos a szakmai kifogásokat vitathatja, de a kiadónak jogában áll a kiadási szándékát lemondani, ha nem tudnak megegyezni. A kontroll szerkesztő a mű nyelvi és formai kívánalmaira vonatkozóan figyelembe veszi a jogtulajdonos kívánságait, de minden esetben az akadémiai helyesírási szabályzat, valamint a kiadónál kialakult formai hagyományok a mértékadóak.

Az egyeztetésekre a szöveg kialakításának fázisában elektronikus úton történik, a nyomdába adás előtt a kiadó imprimálásra nyomatot ad át a jogtulajdonosnak, melyre az észrevételeket jól látható módon kell jelölni, illetve minden oldal elfogadását aláírással hitelesíteni.

A könyv ábráit amennyiben a nyomdai előkészítés során újra kell rajzolni, ennek költségei a jogtulajdonost terheli.

A borító tervezésnél a jogtulajdonosnak lehetőséget adunk véleményének érvényesítésére, a nyomdai előkészítéshez azonban minden esetben eredeti dokumentumot kérünk.
 
A nyomdai kivitelezésre vonatkozóan a kiadónak teljes körű jogosultsága van. Fekete-fehér és színes fotókat is tartalmazó kiadványok kivételével a kiadó 500 példányig a DUPLO DUPRINTER DP-460e másológépén, ezen felül ofszet eljárással, alvállalkozó bevonásával készíti el a sokszorosítást. Igényesebb megjelenés esetén a kiadó legalább 3 nyomda árajánlatának megfelelően, a kedvezőbb kondíciókat kínáló alvállalkozó javára dönt.

Kötészeti munkákat a kiadvány minősége és volumenének alapján alvállalkozókkal végezteti el a kiadó.


Szerkesztés, a kézirat-előkészítés, a szöveggondozás és a műszaki szerkesztés - hasznos tanácsok