Könyvkiadó és online könyváruház

Teleki Encsi: Kövezetlen hazaút

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2024, A/5, keménytáblás, 224p, ISBN 978-615-6387-31-8


A kövezetlen hazaút a szerző ükanyja, Vajó Mária életrajzi adataira épülő regényes élettörténete a 19-20. század fordulóján. 
Mária nem lett híres ember, nem hagyott hátra vagyonokat. Ennek az asszonynak olyan helyzetekben kellett döntenie, olyan kérdésekre kellett megtalálnia a lehetséges jó válaszokat, amelyekhez hasonlókkal – helytől és időtől függetlenül – bárki szembesülhet.
„Olyan sorsokat és olyan problémákat boncolgat ez az írás, amelyek a XXI. századi ember számára is ismerősek lehetnek. Rossz párválasztás, csalódások, kilátástalanság, szegénység, betegségek, megélhetési gondok, szerelem… Sokan ismerhetik fel benne sorsukat, erőt meríthetnek saját életük megváltoztatásához, mégis ez az én családom élete, de lehetne bárki másé is.” – írja a könyv előszavában a szerző.

A köny ide kattintva megrendelhető

___________________________________________________________

Bárdos István: MISKOLCI ROCKLEGENDÁK

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2023, B/5 (165x235mm), 260p ff + 32p színes, puhakötés
ISBN 978-615-6387-23-3

Az ismerté vált magyar zenekarok is még éppen alakulóban voltak, amikor 1962-ben a legelső Ki mit tud? zenekari kategóriáját egy miskolci együttes nyerte el. A város könnyűzenei életében minden évtizedben játszott egy-két kiemelkedő beat-rockzenekar, akiknek meghatározó szerepük volt a város zenei életének formálásában. Az 1973. június 10-én Diósgyőrben megrendezett első Pop-Rockzenei Fesztivál hatalmas lendületet adott a műfajnak és a feltörekvő együtteseknek. Miskolcot ekkor évekig a rockzene fellegvárának hívták. „Ha eldobtál a főutcán egy kavicsot, az biztos, hogy egy zenészt talált el”. A helyi együttesek közül néhányan eljutottak az országos ismertségig, de nem tudtak megkapaszkodni, megőrizni a megszerzett pozíciókat. A miskolci zenekarok soraiból végül a ’78-ban újjáalakult Edda Művek „elhagyva a várost” Pataky Attila vezetésével beírta magát a magyar rock zenetörténetébe. A dalok elszállnak, a zenekarok feloszlanak, és az egykor sikeres együttesek méltatlanul a feledés homályába merülnek. A kötet a ’60-as évektől a századfordulóig a legjobbak közül húsz miskolci zenekar pályafutását kíséri végig a sikerek és kudarcok felidézésével, bemutatva magát a korszakot is.

A kötetben megtalálható zenekarok:

 • TRÖSZT ZENEKAR
 • ÉPÍTŐK / FLAMINGÓ
 • METALL
 • SZINKRON
 • HÉLIOSZ
 • LUW
 • KŐTÖRŐ / EX VÉR, GROG’S
 • ŐS-EDDA / GRIFF
 • PATAKY ATTILA ÉS AZ EDDA MŰVEK
 • REFLEX
 • ROULETTE / PELIKÁN
 • INDEX
 • EXCELSIOR
 • ROTOR
 • BMV
 • SWETTER / VASTAGHÚROS
 • ROCKGYEREKEK – TWIST OLIVÉR KÓRUS
 • DISCO EXPRESS
 • KABINET RT.
 • BÍBORSZÉL

A köny ide kattintva megrendelhető


Dr. Kondorosi Ferenc, Sereg András - A titok

Bíbor Kiadó, Budapest, 2023, B5, 104p, puhakötés
ISBN 978-615-6387-22-6

Amilyen ősi vágya az embernek, hogy a körülötte lévő világot megismerje és alakítsa, olyan eredendő törekvése az is, hogy a különösen fontos megfigyeléseit elrejtse, illetve megtartsa. Az emberi együttélés során keletkezett titkok és a megvédésükre irányuló cselekedetek egyidősek velünk, az emberiséggel.

A titok valamely közösség, szervezet vagy intézmény működése során keletkezett olyan tény, információ vagy adat, amelynek megóvásához az adott szervezet tárgyilagos mérlegelés szerint is nyomós érdeke fűződik, amelynek nyilvánosságra hozatala sértheti az adott szervezet érdekeit. Titoknak minősül az az információ vagy adat is, amelynek megőrzése valamely természetes vagy jogi személy érdekkörében keletkezett és védelme feltétlenül indokolt.

A titok az emberiség hajnalán még eljárásokat, kultuszokat jelentett, ma azonban a titkoknak van kultusza: szabályozottsága, szigorú processzusai.

Léteznek titkai, s e titkok védelmére irányuló szervezetei az államnak is, de külön titokrendszere van az egyes hivatásrendeknek (orvosi-, ügyvédi)-, s külön világot képez a gyónási titok.

A köny ide kattintva megrendelhető


Nyiry Attila - A kódex rejtélye


Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 2022. B5. 288p, puhakötés

ISBN 978-615-6387-09-7

ELŐSZÓ

Nem egy klasszikus történelmi regényt tart a kezében az olvasó, aki kézbe veszi ezt a kis könyvecskét. Legrégebbi nyelvemlékünk a Halotti beszéd több mint 800 évvel ezelőtt íródott, és a Pray-kódexben történő megtalálása óta is több mint 250 év telt el. Ez alatt az időszak alatt rendkívül sok tanulmány látott napvilágot, amelyek a Halotti beszédet és annak minden szavát több szempontú elemzésnek vetették alá, és hasonlóan a befoglaló kódexet, a Pray-kódexet is részletesen elemezték mind tartalmi, mind formai vonatkozásokban. Tekintettel arra, hogy a kódex egy szertartáskönyv-gyűjtemény a vizsgálatoknak nagy része óhatatlanul a liturgiai és szertartási területeket érinti, és latin nyelve, valamint az elemzések rendkívül sok latin hivatkozása a nagyközönség számára érthetetlenné és értelmezhetetlenné tette ezeket. Pedig rendkívül izgalmas olvasmányok ezek, amelyek a beszéd nyelvészeti elemzésein keresztül igyekeznek a keletkezés helyére választ keresni, az egymással sokszor vitába szálló tudományos művek, amelyek az írás idejének és helyének kérdésében szeretnének megnyugtató álláspontokat képviselni. Egy történelmi nyomozás ez, amely még mind a mai napig, a számtalan elemzés ellenére, kérdéseket vetfel. Ezekre a kérdésekre 800 év távlatából nem lehet egyértelmű válaszokat adni, csak valószínűsíteni.

A köny ide kattintva megrendelhető


Bárdos István: Miskolci rocklegenda REFLEX egy zenekar története

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2021, B5, 268p ff + 24p színes, puhakötés
ISBN 978-615-5536-99-1

A legendás miskolci zenekar, a REFLEX, 1974 óta aktív résztvevője Miskolc könnyűzenei életének. Számtalan fesztivál, fellépés, külföldi turné, három megjelent CD, a DVTK-induló megírása és több rangos esemény kíséri végig a zenekar félévszázados pályafutását.
A Reflex zenekar a csábítások ellenére mindvégig miskolci együttes maradt. Munkásságát Miskolc városa 2015-ben Nívódíjjal jutalmazta.
A két fejezetből álló könyv sztorikon és történeteken keresztül mutatja be a megélt korszakot, a szakma belső titkait, kezdve a dalok cenzúrájától a zenészek viharos magánéletéig.
Az első részben az 1970-ben alakult együttes életútját ismerhetjük meg, a második részben a szerző a zenekari tagok személyes vallomásait, a rockzenéhez történő viszonyulását írja le. Közben kidomborodnak a fél évszázad alatt megélt események és viszonyok: a politikai elfogadás és a zenészek hozzáállása a mindenkori politikához.

A köny ide kattintva megrendelhető


Szmodis Jenő: Globális kormányzás

Szmodis Jenő (Budapest, 1966) jogász, jogfilozófus, habilitált egyetemi docens a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 1993-ban summa cum laude minősítéssel.
Jogtanácsosként, ügyvédként, valamint a közszolgálatban látott el különböző szakértői, illetve vezetői feladatokat. A hatályos jog, a jogelmélet és a történelemfilozófia tárgykörében közel százhetven tanulmányt illetve könyvet publikált magyar és idegen nyelven. PhD értekezését jogbölcseleti témában védte meg.
2016-ban habilitált. Kutatásaiban a jognak elsősorban a történeti, antropológiai és kulturális aspektusaival foglalkozik. Főbb munkái: A jog realitása (2005), Kultúra és sors (2007), Multidiszciplináris jogi tanulmányok (2012), A görögökről Nietzsche és Spengler nyomán (2012), Wagner – hatalom vallás, pszichológia (2013) On Law, Legal Values and State (2019).

A mai globális gazdasági helyzet haszonélvezője egy egyre szűkülő pénzügyi és gazdasági elit, amely a neki dolgozó, a termelést és az áruértékesítést, valamint szolgáltatást végző alkalmazottak és munkásoktömegét totálisan kizsákmányolja. Szmodis Jenő jelen kötete e mai folyamat történeti előzményeit kívánja bemutatni, utalva arra, hogy ez a hatalmi koncentráció már több évszázada elindult, és több oldalról vizsgálva a történéseket egészen napjainkig vezet el bennünket, mégpedig az emberi társadalmak politikai, kulturális, eszmei és gazdasági

fejlődésén, átalakulásain keresztül. Szmodis Jenőnek a globális kormányzásról írt könyve drámai korunk legidőszerűbb művei közé tartozik.
Prof. Dr. Prugberger Tamás D.Sc. (az MTA doktora)

A köny ide kattintva megrendelhető


Kondorosi Ferenc: A rend lelke - A barlangrajzoktól a kiberbiztonságig

Miskolc, Bíbor Kiadó, 2021, B/5, 150 p, puhakötés
ISBN 978-615-5536-96-0

A szerző 2008-ban írt először az emberiség által előidézett, az emberiségre fenyegetést jelentő körülményekről. Ilyenként nevezte meg a klímaváltozást, a járványokat, a migrációt, a terrorizmust, a nemzetközi szervezett bűnözést és a szegénységet. Ekkor még kérdőjelet tett a cím után: A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?

2015-ben - az átdolgozott kiadásban - eltűnt a kérdőjel, helyette A NEMZETKÖZI JOG ÉS POLITIKA ÚJ KÉRDÉSEI alcím szerepel.

2016-ban jelent meg A MIGRÁCIÓ KIHÍVÁSAI, 2019-ben pedig a Muhoray Árpáddal közös munka eredménye, A KATASZTRÓFÁK KORA, majd a Sereg Andrással közösen írt EURÓPA KÖZEPÉN, és a BOLYGÓJOGOK című kötet. 2020-ban tanulmányt publikált a NOÉ GALAMBJA - Megjavul-e az emberiség a járvány után? címmel megjelent kötetben, majd A KOLERÁTÓL A KORONÁIG - Az epidemiológiától a jogtudományig című könyve lett keresett olvasmány.

Az olvasó most a rendészettudomány (nem kell megijedni!) tárgykörébe tartozó jelenségekről, helyzetekről szóló publicisztikai írásokat, tanulmányokat tartalmazó kötetet tart kezében. A téma változatlanul aktuális - politikai és jogi értelemben egyaránt. A pandémiák, a migráció és a terrorizmus napjainak legfenyegetőbb veszélyei.

Korszakunkban semmivel nem pótolható felelőssége van az államok vezetőinek: bölcsességük vagy belátásuk, együttműködési készségük sorsdöntő lehet. Tárgyalni kell, ugyanakkor erőt is kell mutatni. Egyszerre kell szövetséget kötni és elhatárolódni. Folyamatosan választani kell jó és rossz között. Ebben lehet támasz a stabil értékrend, a hazaszeretet, a vallásos hit, az érzelmi háttér és a szabad akaratból fakadó felelősségtudat.

A köny ide kattintva megrendelhető


Irk Ferenc: Megbüntethetetlen bűnök II. Az ember és környezete kizsákmányolásának metamorfózisa

Miskolc, Bíbor Kiadó, 2021, 316p, B5, ragasztott

ISBN 978-615-5536-95-3

A globalizálódott világban olyan fogyasztói szokások alakultak ki, amelyek jelentős része az európai értékekben alapuló tisztességgel, mint legfőbb értékkel ellentétes, ezért morálisan elfogadhatatlan. Mind az emberi élet, egészség, mind a természeti környezet kockázatainak kezelése hibás, ami arra vezethető vissza, hogy nincs egyensúlyban (az egymást kölcsönösen korlátozó és kiegészítő) kockázatkultúra valamint biztonságkultúra, aminek következménye részint a termelő embert  és a természeti környezetet egyaránt kizsákmányoló termelés, részint a pazarló fogyasztás. Ezekkel szemben nemcsak szavakban és írásban rögzített dokumentumokban szükséges fellépni, hanem tettekben is megnyilvánuló cselekedettel meg kell szüntetni.

A termeléstől a fogyasztáson át a hulladéktermelésig és környezetpusztításig, majd innen újra a termelésig tartó körforgás olyan rendszerhiba, amelyet csak jogi szabályozással (ezen belül büntetőjogi eszközökkel különösen) nem lehet sem tartósan kezelni, sem kijavítani.

 A kitűzött cél tehát nem kevesebb, mint a jelenlegi metamorfózis lánc(olat)ának megszakítása, amihez teljesen új termelői és fogyasztói ethoszra van szükség. A kiutat a fenntarthatóságot preferáló termelés és fogyasztás megvalósítása jelenti. A Covid-19 pandémia kényszerítő ereje folytán megtörni látszik a gyakran az államok közjogi hatalmi szereivel szimbiózisban működő globális erőközpontok egyeduralma. Az Európai Unió egészét lefedő, az európai értékrenden alapuló nonprofit szervezetek és a helyi kezdeményezések a kizsákmányolást és a környezetpusztítást megállító új szemlélet fontos aktorai.

A köny ide kattintva megrendelhető


BENDEGÚZ, a kerekesszékes világjáró című, rendkívüli figyelmet érdemlő útikönyve:

Mottó:

„Az én világom szeszélyes, makrancos, gyönyörű, de naiv nő, akinek, mivel szeretem, majd’ mindent elnézek.”

 

Nagy Bendegúz

építész, műkedvelő fotós

De Jure Alapítvány

kuratóriumi elnök

 


 


Az elmúlt másfél évtizedben – Ausztráliát kivéve – bejárta a fél világot, közel száz országban szerzett tapasztalatokat, hol gyalogosan, hol négylábú állatok hátán ülve, hol terepjárón közlekedve. Több nyelven kommunikál, magyarul és románul anyanyelvi, angolul tárgyalási szinten, ha muszáj, oroszul németül, franciául, spanyolul is beszél, de nem adják el svédül, hollandul sem, valamint ismer egy-két ázsiai, afrikai, dél-amerikai nyelvjárást is.

Sportbaleset következtében megsérül a gerince, kerekesszékbe kerül. Régi-új hobbijának, az utazásnak hódolva a kerekesszék csak nyűg a nyakán.  Skandináviában jön rá, hogy a De Jure Alapítvány filozófiája, miszerint közös a világunk, nincs külön világ épeknek és sérülteknek, nagyon is igaz, ezért itthon is részt vesz az önrendelkező életért, emberi jogokért és akadálymentességért vívott harcban.

Gyermekkora óta szeret fotózni, képeiből kiállításokat szervez, kalandjairól naplót vezet. Jelentős médiaszereplést tud maga mögött, 1999 óta rendszeresen publikál online és papír alapú magazinokban, mint pl. a Go-Utazási Magazin vagy a Pannon Presztízs Magazin.

Legutóbbi, három hónapos utazásáról 2017 szeptemberében tért haza. Ebben a fotókkal gazdagon illusztrált kötetben 2002 és 2013 között Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában készült útinaplójából válogatott ki egy tucatnyi fejezetet.

Nagy Bendegúz már 25 éve feszegeti a kerekesszékes lét határait.

„Negyvennégyéves, de már majdnem száz országban járt, és hét nyelven beszél. Ha csak ennyit tudnánk róla, már akkor sem hétköznapi embernek tartanánk. Csakhogy Nagy Bendegúz kerekesszékkel járta be a fél világot.”

Nemes Nagy Zoltán, GO-utazás Magazin

„S hogy mit lehet Nagy Bendegúztól tanulni? Küzdőszellemet, lelki tartást, akaraterőt, bátorságot és nyitottságot: csupa olyan dolgot, ami nélkülözhetetlen egy értelmes emberi élethez.”

Sándor Zsuzsa, 168 Óra Magazin

„Ámulva hallgattam Nagy Bendegúz történeteit, amelyből egy olyan ember képe bontakozott ki, aki, bár próbára tette a sors, nem adta fel, hanem felvette a kesztyűt, és úgy éli az életét, hogy nem törődik az akadályokkal, sőt bebizonyította, hogy számos olyan dologra képes, amelyre sok ép ember sem.”

Tóth Erika, Carissimi Magazin

„Hála Bendegúz elképesztően izgalmas személyiségének és azoknak a kalandoknak, megpróbáltatásoknak, gondolatoknak, amelyeket mesélt, a róla készült riport a Bábel című műsor egyik legemlékezetesebb és mások által legtöbbet emlegetett anyaga lett. Azt hiszem, hogy Bendegúz élete és munkája önmagában is példaértékű, de ezen felül olyan sok izgalmas dolgot élt át az utazásai során, ami öt emberöltőre is elég lenne.”

Al Ghaoui Hesna, író, tévés riporter

„Egyszerre becsülöm azért, amit tett, s irigylem is. Bevallom, gondoltam rá, hogy egyszer el kellene indulni világot látni, de nem mertem. Bendegúz megtette, kerekesszékkel. Köszönöm, hogy kalandozhattam, s várom a folytatást.”

Kogon Mihály, MEREK

A könyv ide kattintva rendelhető!

Könyvkiadás lépései, feltételei:

Örömmel fogadunk minden kiadási javaslatot, készséggel tájékoztatjuk a jogtulajdonost elképzelésének piaci esélyeiről, a megvalósítás lehetőségeiről, a költségekről, az értékesítés feltételeiről és az elérhető bevételekről. -tovább-

A szerkesztés, a kézirat-előkészítés, a szöveggondozás és a műszaki szerkesztés - hasznos tippek -

Könyvek 10-40% kedvezménnyel:

Nézzen szét webáruházunkban, ahol 10-40% kedvezménnyel rendelhet a könyveinkből. Irodalmi, jogi, politikatudományi, társadalomtudományi, közgazdasági, filozófiai, etikai, a Tokaji Írótábor, uti- és tankönyvekből válogathatnak látogatóink.
Kellemes böngészést és jó vásárlást kívánunk! 

Kiemelt termékek

Iványi Márton: ÚJ MÉDIA – RÉGI ÜGYLETEK

Iványi Márton: ÚJ MÉDIA – RÉGI ÜGYLETEK
Raktáron
Új

Iványi Márton: ÚJ MÉDIA – RÉGI ÜGYLETEK / Az új médiatechnológiák történelme és bírálati szempontjai, előnyei és árnyoldala

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2023, B/5, keménytáblás, …

Akciós ár: 3 990 Ft helyett
3 590 Ft
Akció ideje: 2024.04.15 - 2024.12.31

Logica Magna

Logica Magna
Raktáron

Szabó Miklós / LogicaMagna utzások a logka világában
Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014,
B/5, ragasztott, 212p,
ISBN 978-963-9988-82-8
ISSN 1219-8471

Fogy. ár: 2940.-Ft

Ha kötet címét, s azon …

Ár: 4 190 Ft

A titok

A titok
Új

Dr. Kondorosi Ferenc, Sereg András / A titok
Bíbor Kiadó, Budapest, 2023, B5, 104p, puhakötés
ISBN 978-615-6387-22-6

Amilyen ősi vágya az embernek, hogy a körülötte lévő világot …

Ár: 4 800 Ft