A szociálpolitika jogi alapjai a XXI. század társadalmi kihívásainak tükrében

A szociálpolitika jogi alapjai a XXI. század társadalmi kihívásainak tükrében
Raktáron
Értékelés:

Cikkszám: 978-615-5536-43-4

A szociálpolitika jogi alapjai a XXI. század társadalmi kihívásainak tükrében / Jakab Nóra - Mélypataki Gábor - Szekeres Bernadett - Miskolc, Bíbor Kiadó, 2017, 226p, A/5, ragasztott

TARTALOM

Előszó

I. Általános rész

1. A szociálpolitika fogalma – a szociálpolitika jogi értelmezése

2. A szociálpolitikát megalapozó tényezők és értékek
2.1. Az egyenlőség
2.2. Szabadság és a biztonság
2.3. Igazságosság
2.4. Szolidaritás

3. A jóléti államok néhány jellemzője
3.1. A jóléti állam hazai modellje és annak válsága

4. Szociális védelem és a szociális ellátó rendszer jellemzői

5. A szociálpolitika rövid történeti pályaképe
5.1. Az ókori előzmények – közösségi szemlélet
5.2. Az ókori előzmények – intézményesített megoldások
5.3. Családi ellátások, generációk, népességpolitika az ókori államokban
5.4. Szociálpolitikai kérdések a középkorban
5.5. Az Újkor és a Polgári kor szociálpolitikája
5.6. Szociálpolitika a XX. század második felében

6. Segélyezésipolitika
6.1. A segélytípusú ellátások formái
6.2. A segélyezés alapelvei

7. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció
7.1. A támogatások és szolgáltatások új rendszere
7.2. Összegzés

8. A jövő egyik útja?: A feltételnélküli alapjövedelem és a szociális ellátórendszer kapcsolata
8.1. A feltétel nélküli alapjövedelem meghatározása
8.2. A feltétel nélküli jövedelem és a segélyezési rendszer kapcsolata

9. Az Európai Unió szerepe a szociálpolitikában
9.1. A szociálpolitika az Európai Unióban
9.2. Elsődleges jogforrások: A Lisszaboni szerződés
9.3. Másodlagos joganyagban található szabályok
9.4. A szociálpolitikai összehangolás jogon kívüli eszközei
9.5. Európa 2020 Stratégia
9.6. Egyéb dokumentumok
9.7. A jövő kihívásai

II. Különös rész
1. A család, mint szociálpolitikai alapfogalom, a családi zavarok jogi kezelése
1.1. A család fogalma társadalomtudományi és jogi szempontból
1.2. A család, mint hivatkozási alap az egyes szociálpolitikai területeken
1.3. A család és az azzal összefüggő fogalmak szerepe a segélyezésben
1.4. Családok támogatása


2. A generációk közötti különbségek – idősek ellátása
2.1. Az idősebb generációkkal szembeni eltartási kötelezettség
2.2. Az idősekről való gondoskodás állami feladatai – a nyugdíj
2.3. Az idősekről való gondoskodás állami feladatai – a segélyezés
2.4. Az idősekről való gondoskodás állami feladatai – alapellátás
2.5. Az idősekről való gondoskodás állami feladatai – szakosított ellátás

3. A nők szociálpolitikai helyzete
3.1. A munkaerőpiaci szegregációról
3.2. Nemzetközi alapok
3.3. Európai Unió szabályozás keretei
3.4. Nők az Alaptörvényben
3.5. A törvény előtti egyenlőség
3.6. Szociális biztonsághoz való jog
3.7. A női szerepekhez kapcsolódó ellátások
3.8. A foglalkoztatott nő munkajogi védelme

4. A szegénység kezelésének jogi eszközei
4.1. A szegénység fogalmi keretei
4.2. A szegénység és a depriváció kapcsolata
4.3. A rászorultsághoz kapcsolódó legfontosabb szociális pénzbeli ellátások
4.4. A rászorultsághoz kapcsolódó legfontosabb
szociális természetbeni ellátások


5. Hajléktalanság kezelése
5.1. Ki a hajléktalan?
5.2. A hajléktalanpolitika tendenciái napjainkban
5.3. A hajléktalanok ellátása – pénzbeli ellátások
5.4. Hajléktalanok ellátása – alapellátás
5.5. A hajléktalanok ellátása – szakosított ellátási formák


6. Gyermekvédelem
6.1. A Gyermekek jogairól szóló ENSZ Egyezmény
6.2. Gyermekek az Alaptörvényben
6.3. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
6.4. A gyermekek védelmének rendszere


7. A fogyatékosság szociálpolitikai összefüggései
7.1. A számok
7.2. Fogyatékosság fogalma
7.3. A fogyatékosságpolitikák jelentőségéről
7.4. A fogyatékosságpolitikák típusai
7.5. A fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon

Felhasznált irodalom

Ár: 3 300 Ft
+ Véleményt írok

#1 - Tóth Gábor2017.11.21. 10:06

Hiánypótló jogi összefoglalás !
Gratulálok a szerzőknek !