Kézirat leadás, Könyvkiadó és online könyváruház

A kézirat leadása - hogyan?

Hasznos tippek, tanácsok a kéziratok előkészítéséhez

A szerkesztés, a kézirat-előkészítés, a szöveggondozás és a műszaki szerkesztés megkönnyítése érdekében arra kérjük szerzőinket, a kiadványok szerkesztőit, hogy a kézirat leadásánál az alábbiakra legyenek figyelemmel:

A könyv szerkezete:

Címoldal: (címnegyed oldal) Szerző, szerkesztő, cím, alcím; sorozatcím, sorozatszám, a támogató szervezetek és személyek pontos megnevezése, a szerzői jogok tulajdonosai, a kézirat előkészítésében közreműködők neve, több szerző esetén az egyes fejezetek szerzői, fordítás esetén a könyv eredeti címe és megjelenési adatai, személynek szóló ajánlások, mottó.

Tartalomjegyzék: Meg kell egyezni a főszövegben kialakított fejezetek, alfejezetek, címrendszerek, stb. tematikájával.

Elő– vagy utószó

Főszöveg: Címrendszer, bekezdések, kiemelések, felsorolások egységes formában, egy oldalon több kiemelés az oldalt hangsúlytalanná teszi, továbbá előre eldöntendő, hogy mi kerüljön kiemelésre (nevek, fogalmak vagy tartalmi kiemelések), az idézetek betűhíven és versek esetén az eredeti formában.

Jegyzetek: A jegyzetek és hivatkozások készítésénél az elsődleges szempont annak eldöntése, hogy a főszöveg milyen típusú jegyzeteket kíván (szövegközi jegyzetek, sorszámozott bibliográfiai jegyzetek, zárójeles jegyzetek, lábjegyzetek vagy fejezet végi jegyzetek).

Bibliográfia: az írásművekről (kéziratról, könyvről, folyóiratról vagy más nyomtatványról) készült nyilvántartó és rendszerező jegyzék

Illusztrációk: Az alkotó és az eredeti cím megjelölésével.

Táblázatok és ábrák: A szerkesztőprogram nevét is kérjük megadni!

Melléklet: Lehet kronológia, szakkifejezések jegyzéke, névmagyarázatok, rövidítések jegyzéke, illusztrációk jegyzéke, mutatók, a kötet tárgymutatója, idegen nyelvű tartalomjegyzék vagy rezümé.

Fülszöveg: Tartalmi ismertetés 15-20 mondatban a könyvről.

Borítókép: A felhasználásra szánt fotók, grafikák szerzőinek megjelölésével, esetleg nyilatkozat a felhasználás engedélyezésére.

A fotók leadása történhet elektronikus adathordozón is. A képek felbontása legalább 300 DPI legyen, JPG vagy TIF formátumban.

Ha a kéziratban idegen karakterekkel készített szövegrészek vannak, kérjük a szerzőket, hogy csak egy fontkészletet használjanak, mert a Word szimbólumtáblázatának karaktereit a tördelőprogramok nem ismerik fel.

A kéziratot elektronikus hordozón (CD-n, DVD-n, Pendrive-on) Word formátumban (Times New Roman, 12 pt, 1,5 sortáv) és A/4-es oldalon nyomtatott szövegként is kérjük leadni (a nyomdai előkészítéshez a kinyomtatott szövegen található formai elrendezés szolgál alapul).

Illusztrált könyvek esetén a fekete-fehér és színes képeket, ábrákat eredetiben, vagy digitálisan JPEG formátumban min. 300 DPI-vel szkennelt méretben várjuk el.

A Bíbor Kiadó kéri, hogy a sikeres könyvértékesítés érdekében egy rövid, maximum 6–8 mondatos tartalmi összefoglalót, továbbá egy max. 250 karakterből álló ismertetőt készítsen a szerző vagy szerkesztő.