Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel

Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel
Raktáron
Értékelés:

Cikkszám: 978-615-5536-33-5

Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel / Nagy Anita - Miskolc, Bíbor Kiadó, 2017, 446p, A/5, kartonált
ISBN 978-963-5536-33-5

Tartalom:

I. Fejezet: BEVEZETÉS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOGBA

1. A büntetés-végrehajtási jog funkciója, fogalma
2. A büntetés-végrehajtási jog forrásai
3. A büntetés-végrehajtás nemzetközi egyezményekben
4. A büntetés-végrehajtás rövid történeti fejlődése hazánkban

II. Fejezet: A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNY ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
1. A büntetés-végrehajtási jog feladata
2. A büntetés-végrehajtási törvény hatálya
3. A büntetés-végrehajtási jogviszony
4. A sértett jogainak és érdekeinek védelme

III. Fejezet: JOGÉRVÉNYESÍTÉS
1. Végrehajtást felelős szerv eljárása kérelemre
2. Végrehajtást felelős szerv döntése elleni panasz
3. Végrehajtást felelős szerv döntése elleni bírósági felülvizsgálat
4. Büntetés-végrehajtási bíró döntése elleni fellebbezés
5. Kereset
6. Sui generis jogorvoslat – kártalanítás

IV. Fejezet: A SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA
1. Szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja és alapelvei
2. Befogadási eljárás
3. Szabadságvesztés végrehajtásának rendje
4. Szabadságvesztés végrehajtási rendje és érvényesítésének eszközei
5. Különleges fogvatartotti csoportok végrehajtási sajátosságai
6. Az elítélt jogi helyzete
7. Az elítéltek reintegrációja hazánkban és Európában
8. Az elítéltek szabadítása és utógondozása
9. Az elítéltek szabadítása - külföldi kitekintés
10. Az elzárás végrehajtása

V. Fejezet: NEM SZABADSÁGVESZTÉSSEL JÁRÓ BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA
1. A közérdekű munka végrehajtásának jellemzői
2. A pénzbüntetés végrehajtása
3. A foglalkozástól való eltiltás végrehajtása
4. A járművezetéstől eltiltás végrehajtása
5. A kitiltás végrehajtása
6. A sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajtása
7. A kiutasítás végrehajtása
8. A közügyektől eltiltás mellékbüntetés végrehajtása

VI. Fejezet: A BÜNTETŐJOGI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA
1. Megrovás végrehajtása
2. Próbára bocsátás végrehajtása
3. A jóvátételi munka végrehajtása
4. A pártfogó felügyelet végrehajtása
5. Az elkobzás foganatosítása
6. A vagyonelkobzás végrehajtása
7. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele
8. A kényszergyógykezelés végrehajtásának sajátos szabályai
9. A javítóintézeti nevelés végrehajtása

VII. Fejezet: A SZEMÉLYES SZABADSÁGOT KORLÁTOZÓ KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA
1. Az őrizetbe vétel foganatosítása
2. Az előzetes letartóztatás végrehajtása
3. Az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtása

VIII. Fejezet: A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS JOGÁLLAMI KONTROLLRENDSZERE
1. A büntetés-végrehajtás kontrollrendszere általában
2. A büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete
3. A büntetés-végrehajtási bíró feladatai és eljárása
4. Civil, vagy társadalmi kontroll

IX. Fejezet: MAGYAR BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ÍTÉLETEIBEN
1. Emberi Jogok Európai Bírósága
2. A túlzsúfoltság a nemzetközi instrumentumokban
3. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és a túlzsúfoltság
4. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és a tényleges életfogytigtartó szabadságvesztés
5. Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárása – Bob-Dogi és Balogh ügy

Felhasznált irodalom
Mellékletek

Ár: 3 500 Ft
+ Véleményt írok

#1 - Szabó Anikó2018.11.09. 11:49

Nagyon jó könyv!