MenüBelépek
Bíbor Kiadó könyvkiadó és online könyváruház

Termékkategóriák

Bíbor Kiadó

Szociális ellátások

Szociális ellátások
Értékelés:

Cikkszám: 978-615-6387-28-8

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK / Mélypataki Gábor - Solymosi-Szekeres Bernadett 

Miskolc, 2023, Bíbor Kiadó, 142 oldal, A/5, ragasztott 
ISBN 978-615-6387-28-8

TARTALOM

Előszó

1. A szociális ellátások szabályozásának indoka

1.1. A szociális törvény hatálya

2. A szociális ellátások jellemzői, alapelvek, alapfogalmak

2.1. Alapelvek

2.2. Az ellátások felosztása

3. Általános eljárási rendelkezések

3.1. Alkalmazandó szabályrendszer

3.2. A rendelkezések személyi és szervi hatálya

3.3. Illetékességi szabályok

3.4. Adatkezelési szabályok

3.5. Kommunikáció a szerv és az ügyfél között

3.6. A vagyoni helyzet megállapítása

3.7. Az ellátásról szóló döntés elleni jogorvoslat, a döntés végrehajtása

3.8. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

3.9. Felülvizsgálat

3.10. A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet – a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

4. Pénzbeli ellátások

4.1. Eljárási kérdések a pénzbeli ellátások kapcsán

4.2. Időskorúak járadéka

4.3. Aktív korúak ellátása

4.4. Ápolási díj általános formái

4.5. Gyermekek otthongondozási díja (ápolási díj speciális formája)

4.6. Tartós ápolást végzők időskori támogatása

4.7. Települési támogatás

5. Természetbeni ellátások

5.1. Köztemetés

5.2. Közgyógyellátás

5.3. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

6. Alapszolgáltatások

6.1. Szolgáltatások rendszere a szociális törvényben

6.2. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

6.3. Étkeztetésre vonatkozó szabályok

6.4. Házi segítségnyújtás

6.5. Családsegítés

6.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

6.7. Közösségi ellátások

6.8. Támogató szolgáltatás

6.9. Utcai szociális munka

6.10. Nappali ellátás

7. Szakosított ellátások

7.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: idősek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona

7.2. Rehabilitációs intézmények

7.3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok és az intézmények integrált formában történő működtetése

7.4. Lakóotthonok

7.5. Az egyes intézményi szolgáltatások integrált formában történő megvalósítása

8. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek – ellátási kötelezettség terjedelme, megvalósítása, szolgálatszervezési koncepció, a fenntartók

8.1. A település ellátási kötelezettsége lélekszám alapján

8.2. Az állam ellátási kötelezettsége

8.3. Az állami és nem állami fenntartó kötelezettségei a szakosított ellátások területén

9. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények esetében az intézményi jogviszony keletkezése, a térítési díj

9.1. Az intézményi jogviszony keletkezése

9.2. Az elhelyezésről dönteni jogosult személy és szervek állami fenntartású intézmények esetén, a határozat tartalma

9.3. Térítési díj

9.4. Díjfizetésre kötelezett

9.5. Hogyan állapítják meg a térítési díjat?

9.6. Hogyan állapítják meg a személyi térítési díjat tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén?

10. A személyes gondoskodást nyújtó intézményekben élők jogainak gyakorlása – házirend, fórumrendszer, ellátottjogi képviselő

10.1. Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak jogai?

10.2. Mit jelent a tájékoztatási kötelezettség?

10.3. A jogosultak érdekvédelme

10.4. Az ellátottjogi képviselő

10.5. Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ)

Irodalomjegyzék

Ár: 2 800 Ft
+ Véleményt írok
A termékhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!

Kapcsolat

Tel/fax: +36-46/320-800
E-mail: bibor.kiado@gmail.com

Könyvek személyes átvételének helye:
Bíbor Fotólabor
Miskolc, Széchenyi u. 111. fsz.
(Centrum Áruház)