Regula Iuris - Szabály és/vagy norma a jogelméletben

Regula Iuris - Szabály és/vagy norma a jogelméletben
Raktáron
Értékelés:

Cikkszám: 963-9466-72-7

Regula Iuris - Szabály és/vagy norma a jogelméletben: a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2003. szeptember 26-27-én rendezett konferencia anyaga / szerk.: Szabó Miklós, írták: Bence Mátyás, Bódig Mátyás, Cs. Kiss Lajos, Frivaldszky János, Győrfi Tamás, Hegyi Szabolcs, Jakab András, Paksy Máté, Simon Attila, Szabadfalvi József, Szabó Miklós, Szigeti Péter, Szilágyi Péter, Varga Csaba, Visegrády Antal - Miskolc: Bíbor Kiadó, 2004, 281p, B/5, kartonált
(Prudentia Iuris 22.: ISSN 1219-8471)
ISBN 963 9466 72 7

Ez a kötet annak a konferenciának az anyagát tartalmazza, amelyet a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológia Tanszéke és a Miskolci Akadémiai Bizottság rendezett 2003. szeptember 26-án és 26-én Miskolcon. A konferencia témáját, ahogyan azt a jelen kötet címe is megjelöli a jogról szóló elméleteket szervező két alapfogalomban: a szabály és a norma fogalmában, s e fogalmak sajátossága az, hogy bár elemi építőként szolgálhatnak, s szolgálnak is elméleti konstrukciók számára, viszonyuk és különbségük tekintetében nem áll fenn konszenzus a teoretikusok körében - sőt, még reflektálatlanságról is beszélhetünk.
Ez a reflexió az, amelynek elvégzésére a jogelmélet hazai művelőit kértük, annak érdekében, hogy jobban kibontsuk alapfogalmaink jelentésgazdagságát. Egy cseppet sem meglepő, hogy a hozzászólások - az elhangzott előadások és az e kötetben szereplő tanulmányok - széles skálán szóródnak. A fogalomelemző feldolgozásoktól az önálló elmélet kereteinek felvázolásán vagy egyes specifikus kérdések kibontásán át az elmélettörténeti megközelítésekig terjed a hozzászólások tematikus spektruma. Ahogy azonban a konferencia előadói és e kötet szerzői meglelték az őket érdeklő, számukra kihívást jelentő kérdést a lehetséges kérdések sorában, úgy remélhető, hogy az Olvasó is figyelemre méltónak fogja találni kötetünk legalább néhány tanulmányát, s rajtuk keresztül és az ő révükön a szabály és a norma jogelméleti problematikáját is.

Ár: 2 990 Ft
+ Véleményt írok
A termékhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!